ביטוח אחריות מקצועית

כיום יש לא מעט בעלי מקצועות חופשיים שונים כדוגמת רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים ומהנדסים שבמסגרת עבודתם כמובן עובדים עם לקוחות. בלא מעט מקרים, לצערנו הרב, עבודה עם לקוחות יכולה להיא גם בין היתר למתיחויות ואי שביעות רצון של הלקוחות מהעבודה, כך שכבר לא מעט מהם רצים לבית משפט על מנת לתבוע את בעל המקצוע החופשי עמו הם עובדים.
כמובן, שבלא מעט מקרים, הטעות שנגרמת עליה תובע הלקוח נגרמת מתום לב, אך לפעמים בית המשפט יכול להגדיר אותה גם כרשלנות מכל מיני סיבות, ואז כבר יש צורך לשלם ללקוח פיצויים. כך, לדוגמא גם בית המשפט יכול להגדיר את פעילותם של בעלי המקצועות השונים ככאלו שהפרו חובה מקצועית, בטיפול חסר שלהם בלקוחות ועוד.
בעל מקצוע חופשי, שרוצה להיות רגוע מאפשרות זאת, ולהמשיך לעבוד בשקט, חייב שתהיה לו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. פוליסה כזאת, דואגת ראשית לכיסוי הוצאות משפטיות במקרה של תביעה בין אם מדובר על תביעה של בעל המקצוע או גם של מישהו מעובדיו.
שנית, ביטוח אחריות מקצועית, דואג לכך, שבמשך כל תקופת הביטוח, יכוסה בעל המקצוע מפני תביעות שונות שנופלות בתחום אחריותו המקצועית עד לגובה גבול האחריות המוסכם בפוליסה בין בעל המקצוע לבין חברת הביטוח. מן הסתם, שככל שהסיכוי לתביעות הינו גדול יותר, כך גבול האחריות מצטמצם.
יותר מכך, לא מעט חברות ביטוח, מציעות במסדרת ביטוח אחריות מקצועית גם את הנושא של ביטוח רטרואקטיבי. כך, שאם לדוגמא מחליט לקוח לתבוע את בעל המקצוע גם על אירוע שהתקיים בטרם תקופת הפוליסה, אך הוא עושה זאת לאחר שהיא כבר קיימת, חברת הביטוח מכסה גם אירועים מסוג זה. כך, שפוליסה שכזאת בהחלט נותנת ראש שקט.