ביטוח בתי עסק

להיות בעליו של עסק משמע שעליך להגן עליו ועל השוהים בו מפני נזקים אפשריים, בין אם מדובר במשרד, חנות, מסעדה, בית מלאכה או מפעל. ההגנה עבורך מסופקת באמצעות ביטוח עסק המוודא כי מקור השקעה ופרנסה כה חשוב לא ירד לטמיון במקרה של אסון. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי ביטוח עסקים אינו עשוי מקשה אחת, ושמרכיביו משתנים בהתאם לאופיו ולצרכיו הספציפיים של כל בית עסק.

מגוון סוגי פוליסות ביטוח לעסק

כאמור, לבתי עסק מוצע מגוון רחב של ביטוחים, ומרבית העסקים נדרשים לבחור במספר סוגי כיסויים הנחוצים להם. ביטוחים אלו כוללים בין היתר ביטוח תכולת עסק, ביטוח מבנה, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח סחורה בהעברה וביטוח אובדן הכנסה. על מנת לדעת אילו בטוחים נחוצים לעסקך יש להכיר את הסוגים הקיימים, את ההבדלים ביניהם ואת יתרונותיהם.

ביטוח תכולת עסק

ביטוח תכולת עסק הינו ביטוח בסיסי הנחוץ כמעט לכל בית עסק. ביטוח זה מכסה על נזקים שנגרמים לתכולת העסק מסיבות שונות כמו גניבה, שריפה או הצפה. התכולה עצמה משתנה כמובן בין בתי העסק השונים, ועשויה להכיל בין היתר ציוד משרדי, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, חומרי גלם, מלאי ומערכות תקשורת ומחשבים. ביטוח התכולה מכסה עלות נזקים לרכוש, הוצאות בגין הפסקת עבודת העסק, וגם הוצאות הכרוכות בשחזור מידע שנהרס או אבד כתוצאה מנזקי תכולה. בנוסף לכך, הביטוח מכסה גם נזקי העברת תכולה למיקום חדש.

ביטוח מבנה עסק

ביטוח מבנה עסק נועד בעיקר למי שמבנה העסק מצוי תחת בעלותו. ביטוח זה מכסה על נזקים שונים הנגרמים למבנה בנסיבות כמו שריפה, הצתה, מעשי זדון, התנגשות כלי רכב והתפוצצות. הפוליסה מכסה על עלויות תיקון נזקי המבנה, וכוללת גם פיצוי כספי בגין אובדן רווחים והכנסות, או הוצאות שכירות, הקשורים בעבודות שיפוץ המבנה.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה מפני תביעות נזקים שנגרמו לצד שלישי עקב רשלנות מקצועי של בעל העסק המבוטח, או אחד מעובדיו. ביטוח זה מיועד בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים, או למנהלים ובכירים במשרות רגישות.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים חשוב הן לבעלי העסק והן לעובדיו. ביטוח זה מורכב מביטוח חיים, אובדן כושר עבודה מקצועי או זמני, וכן מהווה תוכנית חיסכון לגיל הפרישה. יש לציין כי ביטוח מנהלים מעניק למבוטחיו הטבות במס.