ביטוח חבות מעבידים

בלא מעט מקרים בישראל מתרחשות תאונות עבודה, בהם עובדים נפגעים במסגרת עבודתם. כמובן שאובדן כושר העבודה בצורה זמנית או לצמיתות, מחייבת כי העובד ימשיך לחיות בכבוד גם בתקופה זאת. במקרים שכאלו, בהם נגרם לעובד נזק לגוף (כולל חלילה אפילו למוות) כתוצאה מתאונה או ממחלה הוא עשוי לקבל פיצויים הן מהביטוח הלאומי והן מהמעביד, שכן את המעביד הוא רשאי לתבוע בהתאם לדיני הנזיקין- כלומר, זאת בנוסף לפיצויי הביטוח הלאומי.
זאת, בגלל שברוב המקרים, הפיצויים שמתקבלים מהביטוח הלאומי אינם מספיקים לכסות את כל הנזקים שנגרמים לעובד וכמובן אינם יכולים לכסות באופן ממושך על אובדן כושר עבודה. האפשרות לתבוע את המעסיק בגלל רשלנות שגרמה לתאונה היא אפשרית וקיימת. היום ניתן לראות ביטוחים שונים המנסים לבטח קהל רחב ככל שאפשר כגון ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חיים, ביטוח פנסיה וכדומה.
באופן כללי, לפי דיני העבודה והפסיקות השונות לאורך השנים, על המעביד מוטל האחריות לדאוג לביטחונו ובטיחותו של העובד במהלך עבודתו. בלא מעט מקרים, גם כאשר עדיין היה לעובד חלק מסוים בהתרחשות התאונה, עדיין נקבע כי למעבידים מכל מיני סיבות שונות היו חלקים בתאונה והם נדרשו לשלם פיצויים.
עם זאת, המעביד לא חייב לשלם את הפיצויים מכיסו, שכן אם הוא מחזיק בפוליסת ביטוח חבות מעבידים, הפוליסה תכסה את תשלום הפיצויים. הפוליסה של ביטוח חבות מעבידים מכסה מקרים שבהם נפגע העובד במסגרת עבודתו, בין אם במקום העבודה, בדרך אליה או גם במידת הצורך מעבר לגבולות המדינה (תלוי כמובן בסעיפי הפוליסה).
לכן, כל מעסיק שרוצה ומעוניין להיות מבוטח מפני תביעות נזקים של עובדיו, חייב להחזיק בפוליסת ביטוח חבות מעבידים. חשוב לציין, כי הפוליסה אינה מכסה נזקים שנגרמו לחפצים של העובד, אלא רק לנזקי גוף בלבד. עם זאת, הפוליסה לרוב כן מכסה הוצאות משפטיות להגנה מפני אותה תביעה שהגיש העובד.