ביטוח חיים לאם פונדקאית

קצת על הליך הפונדקאות על כל משמעויותיו

אנחנו שומעים הרבה מאוד, בכל המדיומים השונים של החדשות, על הליכי הפונדקאות השונים – ונסביר כאן בקצרה על תהליך זה ומשמעויותיו השונות. פונדקאות היא נשיאת עובר על ידי אישה, כשהילד מיועד להימסר להורים אחרים – מהם גם ניתן הזרע להפריית הביצית ברחם האם הפונדקאית. ישנם כמה סוגי פונדקאות – פונדקאות מלאה שבה האם הפונדקאית נושאת את הרחם בלבד, והביצית והזרע שניהם אינם שלה, ופונדקאות חלקית שבה הזרע מגיע מזוג ההורים והביצית מהאם הפונדקאית. הליך הפונדקאות תופס כותרות רבות בשנים האחרונות בשל הרלוונטיות הרבה שלו לזוגות שבעבר לא יכלו להקים משפחה – זוגות חד מיניים או זוגות בהם האם סובלת מעקרות ולא יכולה להרות בצורה טבעית. בישראל נחקקו בשנים האחרונות חוקים המסדירים את נושא הפונדקאות ונותנים לו מעמד חוקי ברור, כשבאופן כללי בישראל פונדקאות מוסדרת סביב הסכם שנחתם בעוד מועד בין הזוג לאם הפונדקאית. בהסכם זה מוותרת האם על זכותה ודרישתה לילד שהיא נושאת ברחמה, ומעבירה את זכויות ההורות עליו להורים המזמינים עוד לפני היוולדו. הסכם זה הוא חובה, ויש לתת את דעתנו בתוכו גם לחלק חשוב במיוחד – ביטוח חיים לאם פונדקאית. ביטוח החיים מבטיח שגם במצבים בריאותיים בתקופת ההיריון תזכה האם הפונדקאית לביטחון כלכלי ורפואי, והוא נחתם במימון ובהסכמת ההורים המזמינים.

ממה מורכב ביטוח חיים לאם פונדקאית?

  • ביטוח חיים – כמו כל ביטוח חיים אחר, גם ביטוח חיים לאם פונדקאית רלוונטי במקרה של פטירה, אז מפוצים קרובי האם הפונדקאית בסכום של 500,000 ₪.
  • ביטוח למקרי נכות – במידה ובמהלך ההיריון או כתוצאה ממנו מגיעה האם למצב של נכות מסיבה כלשהי, מפוצה בסכום של 400,000 ₪.
  • ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה – פיצוי שניתן במקרה של אובדן כושר עבודה, עם התייחסות ופיצוי ספציפי לנושא ההיריון ושמירתו במצב זה. הפיצוי מחושב על פי עבודתה של האם הפונדקאית, ובמידה ואינה עובדת עומד על סך של 2,500 ₪ לחודש.
  • ביטוח למקרי מחלות קשות – פיצוי למקרה של גילוי אחת המחלות המפורטות בתנאי הפוליסה, על סך של 200,000 ₪.
  • פרטים טכניים – ביטוח חיים עבור אם פונדקאית ייחתם מול סוכן ביטוח החיים על ידי האם הפונדקאית עצמה וההורים המיועדים גם יחד. ההורים הם אלה שיעמדו בהוצאות עריכת הביטוח, ובכל מקרה יוסדר ביניהם לבין האם הפונדקאית הליך תשלום כספי הביטוח. הביטוח תקף עד שישה חודשים לאחר הלידה או עד מועד אחר שהוסכם בין הצדדים.

לבצע את הליך הפונדקאות נכון – עם ביטוח חיים לאם פונדקאית

הליך של פונדקאות הוא לא הליך פשוט, מאחר ובסופו של דבר מיועדת האם למסור את העובר שצמח בתוכה ונולד להורים אחרים – איתם הוסכם על כך מבעוד מועד. בכל מקרה, את התהליך הזה צריך לעשות נכון ולהסדיר ביטוח חיים לאם הפונדקאית עוד לפני כן – על כל צרה שלא תבוא.