ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו פוליסה המעניקה פיצויים וביטחון כלכלי למבוטח או למוטביו, במקרים של פגיעה בגופו או מותו של המבוטח. פיצויים אלו עשויים להינתן כקצבה חודשית או בתשלומים חד פעמיים, ובתמורה לפוליסה נדרש המבוטח בתשלומי פרמיה תקופתיים או חד פעמיים.

מתי זכאי המבוטח לתגמולי פוליסת ביטוח חיים

אנשים רבים סוברים בטעות כי פוליסת ביטוח חיים נועדה לכסות רק על מקרים של מוות. ואולם, בפועל קיימים מסלולי פוליסת ביטוח חיים המכסים גם מצבים של פגיעה בתפקודו של המבוטח, המונעת ממנו להתפרנס עקב מגבלה או נכות. כמו כן, מתקבלים תגמולי ביטוח חיים בעת הגעה לגיל פרישה שנקבע בפוליסה, וגובהם של התגמולים נקבע על פי נתוניו האישיים של המבוטח. יש לציין כי פוליסות אלו אינן ניתנות לביטול על ידי חברות הביטוח, אלא אם המבוטח לא עמד בתשלומי הפרמיה עבורן וקיבל התרעה על כך מראש מחברת הביטוח.

סוגי פוליסות ביטוח חיים

קיימים מספר סוגים של פוליסות ביטוח חיים, והעיקריים שבהם הינם:

פוליסת ביטוח חיים פרטית – נרכשת באופן פרטי על ידי המבוטח.
• ביטוח מנהלים – מיועד לעובדים שכירים ונערך על ידי מעסיקם. בפוליסה זו תשלומי הפרמיה נחלקים בין המעביד לעובד, והיא נחשבת כחלופה לקופות גמל או קרן פנסיה מה שמזכה אותה בהטבות במס.
• ביטוח חיים לעצמאיים – פוליסה פרטית עבור מבוטח או מקורב אליו, המאושרת כקופת גמל וככזאת זכאית להטבות במס.
• ביטוח חיים קבוצתי – זוהי פוליסת ביטוח חיים המעניקה תגמולים עבור מקרי מוות בלבד. הפוליסה מסופקת על ידי תאגיד או מעביד לקבוצה של מבוטחים הקשורים אליהם, כאשר תשלום הפרמיה תלוי בהסכם שבין הצדדים.

מימוש פוליסת ביטוח חיים במקרה מוות

חשוב לדעת כי בפוליסת ביטוח חיים רשאי המבוטח לבחור כראות עיניו את המוטבים במקרה של מוות. ביטוח זה חל על כול סיבות המוות ללא סייגים, מלבד מקרה של התאבדות המבוטח שחל בטרם מלוא שנה לביטוח. כמו כן, אם הוכח כי כוונות המבוטח לא היו ישרות ונעשו במרמה