ביטוח לאובדן יכולת עבודה

כיום, רוב האנשים במדינת ישראל הם אנשים עובדים. לא מעט אנשים כמובן רוצים לפרנס את משפחתם בכבוד, ולא משנה מהי העבודה שלהם, ובהרבה מקרים שיש משכורות נמוכות, עדיין הצורך לחיות בכבוד ולא להיות תלוי בקצבאות או באנשים אחרים, כמובן גורם לאנשים לרצות ולעבוד כל עוד הם יכולים עד גיל הפרישה (ויש כאלו שרוצים גם מעבר לכך).
עם זאת, לצערנו, בלא מעט מקרים, במהלך העבודה נפגעים אנשים בגופם, עד רמה שהם יכולים להגיע לדרגות נכות מסוימות. נכות יכולה להיות ממש פיזית, או גם בצורה של מחלה כלשהי, כך לפחות מוגדרת נכות מעבודה. במצב שכזה, לא רק שכמובן סובל האדם מאותה מפגיעה גופנית, אלא גם מפגיעה כלכלית שעשויה להשפיע עליו ועל משפחתו.ול
כמובן, שמי שהוכרה לו נכות מעבודה על ידי הביטוח הלאומי, מקבל קצבה חודשית בהתאם לרמת הנכות שלו ולדמי הביטוח הלאומי שהוא שילם מידי חודש. עם זאת, זה לא יספיק כמובן לאותו אורך חיים שאליו מתרגלים. כמובן, שניתן לתבוע את המעסיק, שכן הוא אחראי לביטחונו ובטיחותו של העובד, אולם לרוב במקרים הללו סכום הפיצוי יהיה חד פעמי.
לכן, מומלץ לכל מי שרוצה ומעוניין לשמור על ביטחון כלכלי, במידה וחלילה תיגרם לו נכות כלשהי מעבודה שתמנע ממנו עבודה, וגם אם הוא יוכל לעבוד עדיין בסוג של עבודה אחרת, לרכוש פוליסת אובדן כושר עבודה. הפוליסה הזאת, תוכל להבטיח, כי מי שאיבד את כושר עבודתו, יוכל להמשיך ולקבל עד סכום מסוים מגובה משכורתו, בהתאם לפוליסה.
חשוב לציין, כי בבסיס של הפוליסה תשלומי הפיצויים של הביטוח מתקזזים עם תשלומי הביטוח הלאומי, אולם ניתן להכניס סעיף בפוליסה שהפיצויים לא יתקזזו ובהתאם הפרמיות יעלו. את הפוליסה עצמה ניתן לרכוש כנספח לביטוח חיים או גם באופן נפרד.