ביטוח למצב סיעודי

ביטוח סיעודי הינו הסכם בין חברת ביטוח למבוטח, אשר מספק ביטחון כלכלי במקרים בהם המבוטח אינו כשיר לדאוג לצרכיו בגין מצב בריאותי ירוד, ונדרש לטיפול והשגחה סיעודיים. ביטוח זו ימומש בעת הצורך בתמורה לתשלומי פרמיה חודשיים שישולמו לחברת הביטוח על ידי המבוטח. התגמולים יכללו השתתפות בהוצאות טיפול סיעודי ביתי או אשפוז סיעודי של המבוטח וזאת בנוסף לתביעה לגמלת סיעוד מביטוח לאומי  שאותה יכולים להגיש קשישים במצב סיעודי המתגוררים בביתם או במדיור מוגן.

מהו מצב סיעודי

מצב סיעודי מתקיים כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לצרכיו הבסיסיים, ולבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות בכוחות עצמו. מדובר בפעולות כדוגמת אכילה, קימה, הליכה, רחצה, לבישת או הורדת בגדים, ושליטה בצרכים. מצבים אלו עשויים להתקיים לצמיתות או לתקופה מסוימת בקרב קשישים, תשושי נפש, חולים, מאושפזים ובעלי נכויות או מגבלות, ובהם יש צורך בסיוע ובהשגחה סיעודית צמודה.

אפשרויות לרכישת ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי ניתן לרכוש מחברות ביטוח פרטיות במספר אופנים:

• ביטוח סיעודי אישי – נרכש באופן ישיר מול חברת או סוכן הביטוח. בפוליסה זו תנאי וגובה הפרמיה משתנים בהתאם לנתונים האישיים של המבוטח, ובעיקר בהתאם לגובה הכיסוי המבוקש, מצבו הבריאותי וגילו.
• ביטוח סיעודי מקופות החולים – מושתת על הסכמים בין חברות הביטוח לקופות החולים, ומספק פוליסה אחידה עבור כל המבוטחים. גובה הפרמיה משתנה בהתאם לגיל המבוטח.
• ביטוח סיעודי קבוצתי – מוצע לרוב לקבוצות עובדים דרך ועד העובדים או המעסיק. פוליסות אלו הינן אחידות וגובה הפרמיה משתנה בהתאם לקבוצות הגיל של המבוטחים.

חשיבות רכישת ביטוח סיעודי

חשוב לדעת כי במדינת ישראל העלויות של טיפול או אשפוז סיעודי מגיעות לאלפי שקלים בחודש, ולעיתים קרובות הסיוע של המדינה וקופות החולים אינו מספיק על מנת לכסות את ההוצאות הנדרשות. מאידך, תוחלת החיים בארץ עולה בהתמדה ועימה הצורך בסיוע סיעודי. לכן, הדרך היחידה להיות ערוכים למצבים אלו הכרוכים בהתמודדות לא פשוטה, הינה באמצעות רכישת ביטוח סיעודי.