ביטוח משכנתא

בשעה טובה, אתם עומדים בפני אחד הצעדים הגדולים בחייכם, כלומר רכישת דירה ונטילת משכנתא עבורה. חשוב שתדעו כי על מנת לקבל מהבנק אישור להלוואת משכנתא, חובה עליכם לעשות ביטוח משכנתא. ביטוח זה המורכב מביטוח מבנה ומביטוח חיים, נועד להגן על הבנק מפני פגיעות ונזקים בנפש ורכוש אשר ימנעו החזר סדיר של ההלוואה. יחד עם זאת, יש להבין כי ביטוחים מכסים ומגנים גם על הלווה עצמו בעיתות צרה.

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא נועד עבור שני בני הזוג הנוטלים את ההלוואה, ומכסה על מקרה מוות או אובדן כושר עבודה של אחד מהם. חשוב לדעת כי ביטוח חיים למשכנתא שונה מביטוח חיים רגיל, מכיוון שהבנק הינו המוטב היחיד של הפוליסה במקרה של אובדן כושר השתכרות או מות המבוטח. במקרים אלו הלווים אינם נדרשים להמשיך לשלם את החזרי המשכנתא, אלא הם מוחזרים על ידי חברת הביטוח. יש לציין כי גובהה של הפרמיה נקבע בהתאם לנתונים האישיים של המבוטחים, הכוללים בין היתר עיסוק, גיל ומצב בריאותי.

ביטוח מבנה למשכנתא

לצורך קבלת משכנתא יש גם לרכוש ביטוח מבנה, המתייחס למבנה עצמו ולא לתכולה או לשטחים הצמודים אליו – ביטוחים שניתן לרכוש בנפרד. ביטוח זה שומר על ערכה של הדירה במקרים של נזקים הנגרמים ממגוון סיבות, כדוגמת נזקי שריפה, נזקי צד שלישי, נזקי הצפה, התפוצצות צנרת ושיטפונות. הביטוח מגן על בעליו בעת הוצאות לא צפויות עקב נזקים לנכס, וכן מבטיח לבנק כיסוי הוצאות מבנה במקרה שהנכס מועבר לידיו עקב אי עמידת הלווים בנטל המשכנתא. יש לציין כי גובה הפרמיה נקבע לא על פי עלות בניית הנכס אלא על פי חישוב משכנתא, וזאת באמצעות מספר פרמטרים כגון גודל המבנה ומיקומו הגיאוגרפי.

רכישת ביטוח משכנתא

בימים עברו ביטוח משכנתא ניתן היה לרכישה רק דרך הבנק שממנו ניטלה ההלוואה. ואולם, החל משנת 2005 ניתן לרכוש ביטוחי משכנתא באופן עצמאי וישיר מכל חברת ביטוח המאושרת לכך. שינוי זה מאפשר ללווים לבצע סקר שוק ולבחור בביטוח משכנתא המתאים להם ביותר, למשל מבחינת עלויותיו ומבחינת הגדלת היקף הכיסוי שהפוליסה מעניקה.