ביטוח נזקי טבע

אין ספק, שבישראל, ברוב עונות השנה מזג האוויר הוא יציב יחסית. עם זאת, לדוגמא, בדצמבר האחרון, ראינו כיצד מזג אוויר סוער במיוחד, יכול לשתק ערים שלמות למשך כמה ימים. אכן, כל כמה שנים יש מזג אוויר קיצוני יחסית, שפרט לכך שהוא פוגע בשגרת החיים המידית, הוא עשוי לגרום ללא מעט נזק לרכוש, למבנים וכן כמובן גם לתוצרת חקלאית.
הנזקים שנגרמים כתוצאה מנזקי טבע שונים, יכולים להגיע לסכומים מטורפים של עשרות מיליוני שקלים. לכן, אחד הדברים שמומלץ לעשות זה ביטוח נזקי טבע. כיום, חברות הביטוח השונות, מציעות מגוון של פוליסות ביטוח נזקי טבע בין אם למשקי בית, לעסקים וכמובן גם למשקים חקלאיים.
באשר לביטוח המתאים למשקי בית, כיום על פי החוק בישראל, פוליסת ביטוח דירה חייבת לכלול בין היתר גם ביטוח מפני נזקי טבע שונים כדוגמת גשם, ברד, ושלג כתוצאה מסערה וכן גם הצפה ושיטפון כתוצאה מכך. כך, שבפועל כל מי שרוכש פוליסת ביטוח דירה, בין היתר גם מבוטח מפני נזקי טבע מסוימים.
עם זאת, בהרבה מקרים אותם סעיפים בסיסיים, עשויים שלא לכסות את כל נזקי הטבע הרלוונטיים, שכן הם כמובן מתייחסים לפגיעות שונות שנכתבים בפירוט בסעיפי הפוליסה השונים ואין זה סעיף אחד כללי. כך, לדוגמא, במידה והגשם חודר לתוך הבית דרך התקרה וגורם לרטיבות, אין זה מכוסה על ידי הביטוח הדירה הבסיסי.
כמו לדוגמא, נניח ועץ נפל על גג הבית וגרם לו נזק, חברת הביטוח תשלם נזקים לפי הפוליסה הבסיסית רק אם יוכח קשר ישיר בין הסערה לבין נפילת העץ על גג הבית. בלא מעט מקרים, יש נזקי ביוב כתוצאה מסערה, אך אם הייתה בעיה במערכת הביוב לדוגמא, עוד בטרם הסערה, אז את הפיצויים תשלם או המדינה או הרשות המקומית. בכל מקרה, ניתן להרחיב תמיד את הביטוח של נזקי טבע תמורת פרמיות נוספות.