ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח פרטי שנועד לכסות על הוצאות הקשורות בטיפולים רפואיים ואובדן הכנסה. זאת עקב תאונות שהתרחשו שלא במסגרת מקום התעסוקה או כתאונת דרכים. על פי רוב מוגדרות תאונות אלו כמאורע חיצוני, בלתי צפוי ופתאומי, שאין מקורו באירוע מכוון או במצבו הרפואי של המבוטח. יחד עם זאת, יש לציין כי כול פוליסות ביטוח תאונות אישיות מגדירה באופן שונה מה נחשב כתאונה המצדיקה פיצוי, ואת הפרטים הללו חשוב לדעת בטרם החתימה על הסכם הביטוח. כמו כן, בהיותן פוליסות אישיות, פרטי ותנאי הפוליסה משתנים עבור כל מבוטח בהתאם לגילו, מינו, מצבו הבריאותי, עיסוקיו, וגובה הכיסוי המבוקש.

חשיבותו של ביטוח תאונות אישיות

שלא כמו במקרי תאונות עבודה או דרכים, בהן קיים צד שלישי שניתן לתובע בגין נזקים, תאונות אישיות נעדרות גורמי רשלנות הקשורים לאירוע. מאידך, מדובר בתאונות שכיחות העלולות לקרות לכל אחד כמו נפילה מסולם בחצר הבית, כוויה מסיר רותח, התחשמלות, פגיעה מנפילת חפץ כבד, או החלקה על המדרכה, ולכן הן מהוות נדבך חשוב בהבטחת שלום האדם ובני משפחתו. ביטוח זה חשוב במיוחד למשפחות עם ילדים הנוטים למעשי פזיזות וחוסר זהירות במרחב הביתי, בחצר ובסביבת מגוריהם. יש להדגיש כי פוליסות ביטוח תאונות אישיות ניתן לרכוש כחבילה משפחתית כוללת, או נפרד לכל בן משפחה.

מה מכסות פוליסות ביטוח תאונות אישיות

פוליסות ביטוח תאונות אישיות מיועדות ילדים מגיל 3 ועד למבוגרים בני 75. פוליסות אלו מעניקות למבוטחים כיסוי רחב היקף בגין נזקי גוף, החל בפגיעות קלות כמו שברים ועד לנכויות ומוות. בתוך כך, לכול סוג של פגיעה מסופק היקף כיסוי שונה, וזאת בהתאם לדרגת חומרתו. חשוב לדעת כי ביטוח תאונות אישיות מכסה גם עלויות של הוצאות נלוות לתאונה, כמו טיפולי פיזיותרפיה, טיפול פסיכולוגי ופינוי באמצעות אמבולנס. בנוסף, הביטוח מכסה גם היעדרות ממקום העבודה, לרוב לתקופה של עד שנתיים ממועד האירוע. יש לציין כי היקף הכיסויים משתנה פוליסה אחת לשנייה, ולכן חשוב לדעת במדויק מה מכסה הביטוח שחותמים עליו, ומהם הסייגים הכלולים בו. לבסוף, ניתן להרחיב פוליסות אלו לכיסוי מקרים נוספים, כמו מחלות או מצבים בריאותיים של המבוטח