כלל ביטוח

קבוצת כלל אחזקות עסקי בטוח בע"מ הוקמה בשנת 1987 והינה בבעלות משותפת של חברת אי. די. בי ,בנק הפועלים והציבור. חברת כלל הינה שחקנית מפתח בשוק הביטוח בארץ ומחזיקה קרוב לרבע מנתח השוק.

לקבוצת כלל ביטוח קיימות מספר חברות בנות המנהלות פעיולויות רבות ומגווננות בתחום הביטוח. בין אחזקותיה נמצאות חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות לניהול פיננסי ועוד.
כלל החזקות עסקי בטוח בע"מ מטפלת בלקוחות פרטיים ובלקוחות עיסקיים ומעסיקה מעל ל- 4,000 עובדים בארץ ובחו"ל.

כלל ביטוח