מגדל

חברת מגדל קיימת כבר למעלה מ-80 ונותנת שירותים ללמעלה מ 1.8 מליון מבוטחים.

פעילות קבוצת מגדל מבוצעת במסגרת "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ". המחזיקה בבעלות מלאה או חלקית בחברות שונות באמצעותן פועלת הקבוצה בתחומי חיסכון פנסיוני, ביטוח, השקעות ושירותים פיננסיים. הבעלות על "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ" מתחלקת בין: אליהו חברה לבטוח בע"מ (כ-69.19%) והציבור (כ-30.81%).

מגדל